Ładowanie

text-align: justify; box-shadow: rgb(153, 153, 153) 2px 1px 3px; border-radius: 10px; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;W naszym gabinecie ortodoncją zajmuje się dr Barbara Kobylańska – lekarz stomatolog, specjalizujący się w ortodoncji i pedodoncji. Absolwentka wrocławskiej Akademii Medycznej. W 1982 roku uzyskała specjalizację pierwszego stopnia z pedodoncji, a w 1991 roku – specjalizację drugiego stopnia z ortodoncji.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i od 1992 członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO). Bierze udział w licznych kursach doskonalących wiedzę ortodontyczną – w tym podstawowym dla specjalistów, wielostopniowym u prof. M. Kaminka z Ołomuńca.

Uczestniczy także w kursach poszerzających wiedzę z zakresu leczenia aparatami lingwalnymi, mikroimplantami (współpraca z prof. H. Park), clear aligner oraz – w zjazdach szkoleniowych Wrocławskiego i Opolskiego oddziału PTO oraz międzynarodowych: W. Alexandra i MBT (skrót od nazwisk: M – J. McLaughlin, B – J. Bennett, T – J. Trevisi). Od 10 lat pani doktor jest koordynatorem staży podyplomowych lekarzy dentystów i praktycznego nauczania zawodu asystentek i higienistek stomatologicznych.