Ładowanie

Protetyka

Jest to dział poświęcony odtworzeniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych lub po ich masywnym uszkodzeniu. Do odtworzenia wykorzystuje się  uzupełnienia protetyczne , które mogą być stałe (nie dające się usunąć z ust) lub ruchome (dające się wyjąć z ust) lub kombinowane (protezy ruchome połączone uzupełnieniami  stałymi za pomocą zasuw, zatrzasków, rygli lub koron teleskopowych). Do uzupełnienia  ruchomych zalicza się protezy akrylowe, protezy szkieletowe (na podbudowie metalowej), protezy nylonowe lub acetalowe, a do uzupełnień stałych min. Uzupełnienia ceramiczne – korony i mosty na podbudowie metalowej lub bezmetalowej – bardziej estetyczne.